Medijski Partneri

Reklame

Mesne Zajednice - Lozovik

adresa: Trg prvoboraca 1
ptt: 11317
mesto: Lozovik
Ima zaposlenih troje radnika na neodređeno vreme.
Savet Mesne zajednice ima Predsednika i zamenika volontere.

predsednik: Rajić Željko 063/7141-891
zamenik predsednika: Đurđević Dragutin 026/831-202

Naselje Lozovik se nalazi na teritoriji Opštine Velika Plana na levoj obali Donjeg toka reke Velike Morave.

Lozovik je u severnom delu opštine Velika Plana, graniči se sa Saraorcima na Severu, Vlaški Do i Aleksandrovac na istoku, Miloševcu na jugu i Golobok na zapadu. Kroz selo prolazi reka Velika MOrava, auto – put. Železnička pruga i Carigradski drum.

Atar Lozovika ima oblik pravougaonika i pruža se u pravcu istok-zapad s površinom od 4455 hektara.

Naselje zbijenog tipa (pomoravsko-panonski tip) kojeje podeljeno na pet mala – Crkvena, Vlaška Bugarska, Dolska i Ćupezanska.

Veliki broj stanovnika je u inostranstvu i iz godine u godinu se taj broj povećava.

Lozovik se nalazi na 44 stepena i 28 minuta severne geografgske širine i 21 stepen i 6 minuta istične geografske dužine.

Selo se nalazi u umerenom kontinentalnom pojasu sa izraženom razlikom sva četiri godišnja doba.

Zemljište je plodno i pogodno za obradu i navodnjavanje i na njemu uspevaju gotovo sve kulture.

Stanovništvo se bavi povrtarstvom, ratarstvom, stočarstvom, privrednim preduzetništvom a ima i oko 1000 zaposlenih u stalnom radnom odnosu koji žive i rade u selu a i u susednim opštinama.

Lozovik ima dosta inženjera, profesora, pravnika, doktora. Veliki broj stanovništva ima trogodišnju i četvorogodišnju stručnu spremu, a vrlo mali broj ima nepismenih.

U Lozoviku postoje jedna matična škola od prvog do osmog razreda i dve područne škole od prvog do četvrtog razreda sa pojednim odeljenjem.

Ukupan broj učenika školske 2007/2008 godine zaključno sa 31.08.2008 broji 449 učenika.

Postoji dečji vrtić. Dva odeljenja za celodnevni boravak sa 47 deteta i dva odeljenja zabavišta sa 50 deteta.

Zdravstvena stanica kao organizaciona jedinica Doma zdravlja u Vel. Plani u njima je organizovana svakodnevna lekarska služba opšte prakse kao i stomatološka služba. U sklopu ambulante postoji i apoteka a otvorene su u selu još dve privatne apoteke.

Postoji Dom kulture, savremeni objekat sa pozorišnom salom i pratećim prostorijama kapaciteta 500 sedišta.

U Lozoviku aktivna su dva KUD-a i to: KUD „Radica Ranković“ koji postoji 100 godina i novoosnovani KUD „Soko“ Lozovik.

Postoje i druga udruženja: FK "Udarnik", RK "Udarnik" Karate Klub Lozovik koji postiže Izuzetne rezultate, Konjički klub Lozovik, Lovačko udruženje "Fazan" Lozovik, Udruženje penzionera, udruženje žena, sa velikim brojem članova u svim navedenim udruženjima.

Postoji pravoslavna crkva koja zadovoljava potrebe građana, a pored crkve stara crkva Brvnara, obe su pod zaštitom zakona.

Postoji pošta sa krajnom automatskom centralom sa 1800 brojeva i tt mrežom oko 30 km. Uvedena je u većini domova i kblovska televizija. Tvorena je Radio Stanica „Moravac“ Lozovik.

Pored auto puta nalazi se Motel Lozovička česma sa ugostiteljskim objektima, a pre godinu dana sagrađena je benzinska pumpa koja obslužuje uglavnom korisnike auto-puta.

Na Carigradskom drumu nalazi se benzinska pumpa koja oslužuje stanovništvo.

Kompletno naselje opremljeno je elektrodistributivnom mrežom, i ulična rasveta urađena u svim ulicama gde je to bilo moguće.

Postoji Železnička stanica preko koje se odvija putnički i teretni saobraćaj.

U Lozoviku imamo dve mini farme koka nosilja.

Postoji jedna privatna pekara „Složna braća“ za proizvodnju hleba i peciva.

Postoji jedna privatna mesara i oko 20 STR koje svakodnevno obslužuju stanovništvo potrebnim prehrambenim i drugim proizvodima.

Pošto se stanovništvo bavi i stočarstvom postoji jedna privatna veterinarska stanica koja pruža usluge lečenja a za potrebnu dokumentaciju radi prodaje istih građani moraju da odlaze u susedno selo Miloševac ili Opštinu Velika Plana, tako da našim građanima stvara dodatno opretrećenje i troškove.

Za savremeni život meštana, za poboljšanje električne mreže, bolji seoski i njivski putevi, za održavanje objekata kulture i sporta i druge potrebe građana zaveden je mesni samodoprinos za period o1.2007. god. Do 31.07.2017. godine.

Urađen je projekat za izgradnju kapele ali bez pomoći Opštine i Republike nećemo moći realizovati.

Urađeni su projekti za asfaltiranje šest ulica u dužini od 3 km koje isto nemožemo realizovati bez pomoći Opštine i Republike.

U toku su radovi na izgradnji vodovodne i gasne mreže a planira se izgradnja i kanalizacione mreže.

Urađene su pešačke staze-trotoari u ulici JNA, Branka Nikolića, Save Manojlovića, dela ulice Beogradske, Miloša Miloševića-Carigradski drum a planira se i u ostalim glavnim ulicama.

Zbog što većeg broja mlade populacije za bavljenje sportom planirana je izgradnja sportske hale radi poboljšanja uslova rada.

Planirano je uređenje centra sela, izgradnja autobuskog stajališta, uređenje zelene i stočne pijace, održavanje doma kulture (fasada, molersko-farbarski radovi) održavanje protivgradne stanice, ali sve ovo bez pomoći opštine i fondova ići će sporo imukotrpno.

U planu je izgradnja Lozovičke petlje na auto-putu u Lozoviku koja će postati raskrsnica puteva prema severu, jugu i zapadu.

 

nazad


21610